Politechnika Radomska
 
Informacje
Komisja Zakładowa
Statut Związku
Zasiłki statutowe
Pomoc socjalna
Solidarność
w Internecie

POMOC SOCJALNA

Tabela dopłat do wczasów w 2011 r. wygląda następująco:

Lp

Dochód na osobę w rodzinie

Wskaźnik dopłaty na podstawie kwoty bazowej dla pracowników, emerytów, rencistów

Wskaźnik dopłaty na podstawie kwoty bazowej pomniejszonej o 20% dla dzieci od 1 do 3 lat

Wskaźnik dopłaty na podstawie kwoty bazowej pomniejszonej o 20% dla dzieci od 3 do 25 lat

1.

do 800,-zł

100%

50%

100%

2.

801-1200

90%

45%

90%

3.

1201 - 1600

80%

40%

80%

4.

1601 - 3000

60%

30%

60%

5.

3001 - 4000

40%

20%

40%

6.

powyżej 4000

-

-

-

Kwotę bazową stanowi 1800 zł.

Tu można pobrać:
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO

 


Regulamin
Uczelnianego Funduszu
Świadczeń Socjalnych